Услуги

Дейността на „Файър енд Сейфти Мениджмънт” ЕООД е основно насочена в изработването на проекти по част „Пожарна безопасност”, „План за безопасност и здраве” и „План за управление на строителните отпадъци”, както и предоставяне на услуги по одобряването им от съответните държавни и общински органи.

Специализацията на „Файър енд Сейфти Мениджмънт” ЕООД е в намиране на оптимални инженерни решения, постигащи баланс между себестойността на инвестицията за пожарна безопасност и защитата на здравето и живота на хората, материалните ценности и околната среда.

Клиентите на „Файър енд Сейфти Мениджмънт” ЕООД са основно архитектурни и инженерни проектантски бюра, строителни и проджект мениджърски компании, както и вносители и производители на продукти и системи за пожарна безопасност
 Водоснабдяване и канализация

​Целта на изготвянето на проекта по част Водоснабдяване и Канализация е инвестиционният проект да съответства на изискванията за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, както и на водоснабдителни и канализационни системи.