Специалистите на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД са с огромен опит и квалификация, които им позволяват лесно и бързо да анализират изготвен инвестиционен проект и в зависимост от желанието на инвеститора да предложат оптимизации и технически решения, които винаги понижават себестойността на инвестицията за пожарна безопасност и същевременно гарантират в максимална степен защитата на здравето и живота на хората и животните, опазването на материалните ценности и околната среда.

Ориентировъчната стойност на възнаграждението за извършена оптимизация е в размер на 5% от спестените средства, но винаги се стига до споразумение за заплащане на по-ниска стойност, поради прекалено голямата сума, която възложителя следва да заплати.