Екип:

Целта на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД е да предоставя комплексна услуга качествено, в кратки срокове и на ниски цени.

Дейността на „Файър & Сейфти Мениджмънт”ЕООД е основно насочена в изработването на проекти по част „Пожарна безопасност”, „План за безопасност и здраве” и „План за управление на строителните отпадъци”, както и предоставяне на услуги по одобряването им от съответните държавни и общински органи.

Специализацията на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД е в намиране на оптимални инженерни решения, постигащи баланс между себестойността на инвестицията за пожарна безопасност и защитата на здравето и живота на хората, материалните ценности и околната среда.

Клиентите на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД са основно архитектурни и инженерни проектантски бюра, строителни и проджект мениджърски компании, както и вносители и производители на продукти и системи за пожарна безопасност.