„Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД извършва всички действия по одобряване на инвестиционен проект по част План за безопасност и здраве и Временна организация и безопасност на движението с Организация и безопасност на движението на Столична община  ( ОБД ) и Пътна полиция на СДВР ( КАТ ).