Специалистите на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД са с огромен опит и квалификация, които им позволяват лесно и бързо да управляват инвестиционен проект в частта му, касаеща изискванията за пожарна безопасност, в етапите на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж.