„Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД извършва всички действия за получаване на направление за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от районните администрации.