„Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД извършва всички действия по одобряване на мотивирано предложение за транспортен достъп и постоянна организация на движението с Организация и безопасност на движението на Столична община  ( ОБД ) и Пътна полиция на СДВР ( КАТ ).