„Файър енд Сейфти Мениджмънт” ЕООД извършва всички действия по получаване на становище за съответствие с изискванията за пожарна безопасност на инвестиционен проект от структурните звена на ГДПБЗН-МВР в цялата страна.