Проекти

Дейността на „Файър & Сейфти Мениджмънт”ЕООД е основно насочена в изработването на проекти по част „Пожарна безопасност”, „План за безопасност и здраве”, „План за управление на строителните отпадъци” и "Водоснабдяване и канализация", както и предоставяне на услуги по одобряването им от съответните държавни и общински органи.

Специализацията на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД е в намиране на оптимални инженерни решения, постигащи баланс между себестойността на инвестицията за пожарна безопасност и защитата на здравето и живота на хората, материалните ценности и околната среда.

Клиентите на „Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД са основно архитектурни и инженерни проектантски бюра, строителни и проджект мениджърски компании, както и вносители и производители на продукти и системи за пожарна безопасност.
 План за безопасност и здраве

Изработване на проект по част "План за безопасност и здраве"


Временна организация на движението

Изработване на проект по част "Временна организация и безопасност на движението"


Изработване на евакуационни схеми

Изработване на евакуационни схеми.


План за управление на строителните отпадъци

Проект по част 'План за управление на строителните отпадъци'


Проект за огнезащита на дървени и стоманени конструкции

Проект за Огнезащита на стоманена или дървена конструкцияПроект за система за отвеждане на дим и топлина – Димоотвеждане

Проект за система за отвеждане на дим и топлина


Транспортен достъп и постоянна организация на движение в обектите

Проект за 'Транспортен достъп и постоянна организация на движението'